Opzeggen

Bij OYAMA kunt u per kwartaal opzeggen. U zit dus niet aan een langdurig abonnement vast.

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via e-mail (contact) en dient te gebeuren minimaal één maand voor het verstrijken van een kwartaal. Uw opzegging gaat dan met ingang van het volgende kwartaal in.

  • Mondeling opzeggen is niet mogelijk;
  • Na ontvangst van de opzegging wordt de automatische incasso onmiddellijk door OYAMA stopgezet;
  • Na opzegging kan men voor een periode van tenminste zes maanden geen lid meer worden van OYAMA (bij ziekmelding en leden die opzeggen wegens zwangerschap is dit niet van toepassing);
  • Iedere sporter heeft met ondertekening van het aanmeldformulier ingestemd met de voorwaarden voor het opzeggen van het lidmaatschap.
 

Contactformulier: