Opzeggen

  1. Home
  2. /
  3. Algemeen
  4. /
  5. Opzeggen

Bij OYAMA kunt u per kwartaal opzeggen. U zit dus niet aan een langdurig abonnement vast.

 

OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP

OYAMA hanteert de onderstaande regels voor opzegging van het lidmaatschap. Met deze regels bent u accoord gegaan door ondertekening van uw aanmeldingsformulier.

 

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen per e-mail of schriftelijk.

Wij accepteren alleen opzeggingen per e-mail (mail@oyama.nl), of schriftelijk!, minimaal  1 maand voor het verstrijken van een kwartaal.

Mondeling opzeggen is niet mogelijk. Uw opzegging gaat dan met ingang van het eerst volgende kwartaal in. U ontvangt een bevestiging van uw opzegging per e-mail.

 

Voorbeelden van opzegging:

Voorbeeld 1:

Als u in de maanden december, januari of februari opzegt, dan gaat uw opzegging in per 1 april (= eerstvolgend kwartaal).

 

Voorbeeld 2:

Als u in de maanden maart, april of mei opzegt, dan gaat uw opzegging in per 1 juli (= eerstvolgend kwartaal).

 

Voorbeeld 3:

Als u in de maanden juni, juli of augustus opzegt, dan gaat uw opzegging in per 1 oktober (= eerstvolgend kwartaal).

 

Voorbeeld 4:

Als u in de maanden september, oktober of november opzegt, dan gaat uw opzegging in per 1 januari (= eerstvolgend kwartaal).

 

Zorg dus dat u bijtijds opzegt. Het zou jammer zijn als u door te laat opzeggen nog een kwartaal extra zou moeten betalen.

 

Na uw opzegging wordt de automatische incasso onmiddellijk door OYAMA stopgezet.

 

U hoeft verder geen actie te ondernemen.

Wil je opzeggen? Stuur dan een mail naar mail@oyama.nl

 

gewijzigd op 3 oktober 2020