Tarieven

Tarieven 2020:
  • € 62,- per kwartaal voor volwassenen (vanaf 16 jaar)
  • € 54,- per kwartaal voor jeugd

Contributie betalen

Bij ondertekening van het aanmeldformulier machtigt u OYAMA om de contributie automatisch van uw rekening af te schrijven. Er kan uitsluitend via automatische incasso worden betaald. In de eerste week van ieder kwartaal wordt de contributie door ons geïncasseerd. De contributie is gebaseerd op een jaarbedrag, en wordt per kwartaal geïnd. Er wordt dus 4 x per jaar contributie geïnd en wel in de:

  •  eerste week van januari (1e kwartaal)
  •  eerste week van april (2e kwartaal)
  •  eerste week van juli (3e kwartaal)
  •  eerste week van oktober (4e kwartaal)

Zorg altijd dat u uw contributie op tijd betaalt. Neem contact met ons op als u contributieachterstand heeft. Laat het nooit zover komen dat u niets van zich laat horen. Mochten wij na 4 aanmaningen nog geen betalingen hebben ontvangen, dan wordt de incasso overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Deze extra kosten worden dan verhaald op degene die niet betaalt.