Contributie betalen

  1. Home
  2. /
  3. Contributie betalen

Dit zijn onze heldere afspraken over het betalen van contributie” “de contributie van OYAMA is gebaseerd op een jaarbedrag”

Bij ondertekening van het aanmeldformulier machtig je OYAMA om de contributie automatisch van je (IBAN) bankrekeningnummer af te schrijven.

De contributie wordt per kwartaal per automatische incasso geïnd. Je kan op ieder moment aanmelden bij OYAMA. Als je halverwege een kwartaal aanmeld, dan ontvang je eerst een digitale factuur met een aangepast contributiebedrag. Want je hoeft natuurlijk niet dan het hele kwartaalbedrag te betalen. Dan gaat je automatische incasso in per eerstvolgend kwartaal.

De automatische incasso (A.I.) vindt plaats in de:

eerste week van maand januari (1e kwartaal 2021)

eerste weel van de maand april (2e kwartaal 2021)

eerste week van de maand juli (3e kwartaal 2021)

eerste week van de maand oktober (3e kwartaal 2021)

Bij OYAMA absoluut geen KLEINE LETTERTJES in het aanmeldformulier.

Zorg altijd dat jouw contributie op tijd betaald wordt. Neem contact op met OYAMA als je een contributieachterstand hebt opgelopen. Laat het nooit zover komen, dat je niets meer van je laat horen. Mocht OYAMA na 4 aanmaningen nog geen contributie hebben ontvangen, dan wordt de incasso overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Dat neemt extra incassokosten met zich mee, die verhaald zullen worden op degene die niet betaalt.

gewijzigd op 12 november 2021