Veel gestelde vragen

Waarom betalen we tijdens de schoolvakanties en zomerstop gewoon door?

De contributie is gebaseerd op een jaarbedrag waarin de vakanties en stops verwerkt zijn. Om het bedrag jaarlijks te voldoen is ons inziens een te grote belasting en men moet een mogelijkheid hebben om per kwartaal te kunnen stoppen. Daarom is voor het kwartaalabonnement gekozen voor vier gelijke termijnen waar de vakantieperiodes zijn verwerkt.

Kunnen we tijdens de schoolvakanties niet gewoon doorgaan met lessen?

Uit ervaring is gebleken dat de opkomst gedurende de schoolvakanties nihil is. Wel wordt er in de zomer vakantie een zomer-workout georganiseerd.

Hoe vaak kan ik trainen?

U kunt onbeperkt sporten voor hetzelfde tarief. Wel is het de bedoeling, dat u dat op vaste uren doet. Inhalen mag, maar dan niet uw naam op de aanwezigheidslijst noteren, anders is het voor ons niet meer controleerbaar. Als u wilt inhalen, meld dit dan even bij de instructor.

Hoe moet ik opzeggen?

Opzegging van het lidmaatschap kan alleen via e-mail of schriftelijk en dient te gebeuren minimaal één maand voor het verstrijken van een kwartaal. Na opzegging kan men voor een periode van tenminste 6 maanden geen lid meer worden van sportclub OYAMA. Bij ziekmelding en leden die opzeggen wegens zwangerschap is dit niet van toepassing.