Nage No Kata

  1. Home
  2. /
  3. Nage No Kata

Michito Sakamoto (tori) & Takayuki Yokoyama (uke)

location: OYAMA (Holland)

laatst bewerkt op 28 mei 2022